Integratieve Counseling

Waarom integratieve counseling?

  1. Je wilt verder komen in je leven en jezelf ontwikkelen. Door persoonlijke belemmeringen, als faal(angst), stress en problemen in communicatie aan te pakken, kun je efficiënter werken en/of studeren. Daarnaast zul je er meer voldoening halen uit je leven zowel privé als professioneel.
  2. Je zoekt een oplossing voor een probleem, je hebt last van bepaalde gevoelens en emoties en je wilt onderzoeken waar het vandaan komt of je loopt aan tegen bepaalde patronen en wilt deze doorbreken. Integratieve counseling biedt jou de mogelijkheid om het echt aan te gaan.

Wat is integratieve counseling?

Integratief staat voor het kijken naar de mens als één geheel: gedrag, gedachten, gevoelens, fysiek en sociaal zijn allemaal dimensies waar vanuit gewerkt kan worden.

Klachten ervaar je nooit alleen gedragsmatig, cognitief, emotioneel of fysiek. Onderling beïnvloeden deze elkaar, de één gaat niet zonder de andere. Als je een klacht hebt, is de klacht daarom ook verbonden met al deze aspecten in je leven. Daarom gaat het tijdens de sessies ook vaak over gevoelens, gedachtes, lichamelijke ervaringen en hoe deze doorwerken in je leven. Wanneer het voldoende is om zaken buiten jezelf aan te pakken voldoet coaching om verder te komen. Op het moment dat je belemmerd wordt door iets in jezelf om die stappen te zetten vraagt het om counseling. Hierbij wordt de aandacht naar binnen gericht, naar dat wat jou (mogelijk nog onbewust) belemmert zodat je het bij de bron kan aanpakken.

Integratieve coaching is kortdurend. Dat betekent 5-15 sessies.  Je stelt heldere en haalbare doelen. Op die manier zal je je vraagstuk of probleem sneller en diep van binnen begrijpen en bewerken.

Dit is wat je ervaart tijdens Integratieve Counseling:

  • Helderheid en duidelijkheid over het doel wat je wilt bereiken
  • Begrijpen van je vraag of je probleem en hoe het precies zit
  • Grip en zicht op je vraag of probleem
  • Vergroting van competentie en eigen probleemoplossend vermogen
  • Opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen
  • Helderheid over hoe je het kan aanpakken en veranderen zodat je je zo kunt voelen als je wilt
  • Het zetten van je (eerste) stappen zodat je je doel bereikt

De sessies

Tijdens de eerste sessie gaan we kijken wat je probleem is, wat er speelt in je leven en wat je met counseling wilt bereiken. Dat betekent dat je je wensen op tafel gaat leggen waar we vervolgens met samen naar gaan kijken. De bedoeling is dat je na afloop van deze sessie direct al meer grip hebt op je probleem en dat je ook weet hoe je de eerste stappen kan gaan zetten om het aan te pakken.

De integratieve counseling vindt plaats in het hier en nu.  Het accent ligt op je persoonlijke groei, het vergoten van zelfvertrouwen en motivatie en het benutten van je eigen mogelijkheden. Tijdens en na de sessie werken we daarom met verschillende beïnvloedingsprocedures zodat jij jouw potentieel en mogelijkheden boven water kan krijgen, dit kan zijn: mindfulness, RET, imaginaties en zelfcompassie gerichte therapie. Daarnaast geef ik je oefeningen mee die je in je eigen omgeving kunt uitvoeren. Kenmerkend aan de integratieve benadering is dat er niet alleen gepraat wordt maar dat je ook in jezelf op zoek gaat naar dat wat jou belemmert om verder te komen.

De periode tussen de sessies is van groot belang omdat je hier de inzichten gaat verwerken en mogelijke stappen gaat zetten om je doel te bereiken. Natuurlijk komen we daar in de volgende sessies op terug en bekijken we hoe jij dat ervaren hebt en wat je nodig hebt om nog dichter bij je doelstelling te komen. Als je het begin en eind van het traject vergelijkt, dan zal je merken dat je meer bewustzijn en vertrouwen in jezelf zal hebben opgebouwd. Je zal dan je doel bereikt hebben of in ieder geval de tools ervoor hebben opgebouwd om het zelf te bereiken.

Mocht tijdens de sessies blijken dat jouw problematiek een intensievere aanpak nodig heeft zal ik je doorverwijzen naar een ervaren (integratieve) psychotherapeut. Ik heb een breed netwerk van therapeuten en hulpverleners naar wie ik je kan doorverwijzen. Dit is aan de orde wanneer het probleem erg diep geworteld blijkt te zijn, bijvoorbeeld door trauma’s in het verleden.