Integratieve Counseling

Waarom integratieve counseling?

  1. Je wilt jezelf verder ontwikkelen en ontdekken wat je echt wilt in het leven. Door persoonlijke belemmeringen en ongewenste gedragspatronen aan te pakken kun je efficiënter werken en/of studeren. Daardoor zul je meer voldoening halen uit je leven, zowel privé als professioneel.
  2. Je zoekt een oplossing voor een probleem, je hebt last van bepaalde gevoelens en emoties en je wilt onderzoeken waar het vandaan komt of je loopt aan tegen bepaalde patronen en wilt deze doorbreken. Integratieve counseling biedt jou de mogelijkheid om het echt aan te gaan.

Wat is integratieve counseling?

Integratieve counseling is een vorm van psychosociale therapie. Integratief houdt in dat de begeleiding zich richt op waar jij staat in jouw proces en wat je nodig hebt om verder te komen. Anders dan bij bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, NLP, of psychoanalyse wordt dus niet uitgegaan van één methode die de therapeut aanbiedt maar wordt er op maat gewerkt zodat de aanpak ook echt bij jouw situatie past.

Wanneer kies je voor counseling?
Je functioneert ‘goed’,  studeert of hebt een baan, hebt hobby’s, sport, je hebt sociale contacten en/of een gezin. Maar toch, ergens zit het je niet lekker; Je ervaart teveel stress in je werk of je voelt je regelmatig somber, je mist richting in je leven of merkt dat je steeds weer ongewenst gedrag vertoont, misschien valt het je op dat je telkens weer in conflict komt met anderen of jezelf. Je ervaart een gevoel van vastzitten en geen grip hebben op je leven.

Als je op één of meerdere onderdelen van je leven problemen ervaart kan je door middel van integratieve counseling uitvinden wat voor jou nodig is om je weer sterk en zeker te voelen. Je gaat grip ervaren op je leven en merkt dat je de problemen die je ervaart ook echt kunt gaan aanpakken.

Het kan ook zijn dat je behoefte hebt aan hulp bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, een ongeluk, ontslag, verlies van een naaste of verbreken van je relatie, ook dan kunnen een aantal counseling gesprekken je verder helpen.

Integratieve counseling is kortdurend. Dat betekent 5-15 sessies.  Je stelt heldere en haalbare doelen. Op die manier zal je je vraagstuk of probleem sneller en diep van binnen begrijpen en bewerken.

Dit is wat je ervaart tijdens Integratieve Counseling:

  • Helderheid en duidelijkheid over het doel wat je wilt bereiken
  • Begrijpen van je vraag of je probleem en hoe het precies zit
  • Grip en zicht op je vraag of probleem
  • Vergroting van competentie en eigen probleemoplossend vermogen
  • Opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen
  • Helderheid over hoe je het kan aanpakken en veranderen zodat je je zo kunt voelen als je wilt
  • Het zetten van je (eerste) stappen zodat je je doel bereikt

De sessies

Sessies van een uur vinden plaats in mijn praktijk aan de Parnassusweg, of online via een Zoom verbinding.

Tijdens de eerste sessie gaan we kijken wat je probleem is, wat er speelt in je leven en wat je met counseling wilt bereiken.  De bedoeling is dat je na afloop van deze sessie direct al meer grip hebt op je probleem en dat je ook weet hoe je de eerste stappen kan gaan zetten om het aan te pakken.

De integratieve counseling vindt plaats in het hier en nu.  Het accent ligt op je persoonlijke groei, het vergoten van zelfvertrouwen en motivatie en het benutten van je eigen mogelijkheden. Tijdens en na de sessie werken we daarom met verschillende beïnvloedingsprocedures zoals mindfulness, RET, imaginaties, visualisaties en zelfcompassie gerichte oefeningen zodat jij jouw potentieel en mogelijkheden boven water kan krijgen. Daarnaast geef ik je oefeningen mee die je in je eigen omgeving kunt uitvoeren. Kenmerkend aan de integratieve benadering is dat er niet alleen gepraat wordt maar dat je ook in jezelf op zoek gaat naar dat wat jou belemmert om verder te komen.

Mocht tijdens de sessies blijken dat jouw problematiek een intensievere aanpak nodig heeft zal ik je doorverwijzen naar een ervaren (integratieve) psychotherapeut. Ik heb een breed netwerk van therapeuten en hulpverleners naar wie ik je kan verwijzen. Dit is aan de orde wanneer het probleem erg diep geworteld blijkt te zijn, bijvoorbeeld door trauma’s in het verleden.