Integratieve Counseling

Waarom integratieve counseling?

1. Je zoekt persoonlijke begeleiding in de vorm van counseling omdat je meer uit jezelf, je leven, je studie of werk wilt halen.

2. Je zoekt een oplossing voor een probleem, je hebt last van bepaalde gevoelens en emoties die je in de weg zitten en je wilt onderzoeken waar het vandaan komt. Je loopt aan tegen bepaalde patronen en wilt deze doorbreken. Je wilt dingen uit je verleden afsluiten of een plek geven zodat het geen invloed meer heeft in je leven nu en in de toekomst. De keuze voor integratieve counseling is dan een hele goede en biedt jou alle mogelijkheden om ermee aan de slag te gaan.

Wat is integratieve counseling?

Integratieve Coaching/Counseling/Therapie is een nieuwe stroming binnen de psychotherapie.
Integratief staat voor het kijken naar de mens als één geheel: Gedrag, gedachten, gevoelens, fysiek en sociaal zijn allemaal dimensies waar vanuit gewerkt kan worden.

Integratieve counseling is gebaseerd op het idee dat alles in verbinding met elkaar staat. Klachten ervaar je nooit alleen gedragsmatig, cognitief, emotioneel, of fysiek. Onderling beïnvloeden deze elkaar, de één gaat niet zonder de andere. Daarnaast staat de mens ook in contact met zijn omgeving die ook over deze dimensies beschikken. Als je een klacht hebt, is de klacht daarom ook verbonden met al deze aspecten in je leven. Daarom gaat het tijdens de sessies ook vaak over gevoelens, gedachtes, lichamelijke ervaringen en hoe deze doorwerken in je leven. Wanneer het voldoende is om zaken buiten je aan te pakken voldoet coaching, om zo de stappen te zetten die je nodig hebt om verder te komen. Op het moment dat je belemmert wordt door iets in jezelf om die stappen te zetten vraagt het om counseling waarin de aandacht naar binnen wordt  gericht naar dat wat jou (mogelijk nog onbewust) belemmert om je te voelen zoals je je wilt voelen en de stappen te zetten die nodig zijn om verder te komen in je leven.

Integratieve coaching is kortdurend. Dat betekent 5-15 sessies.  Je stelt heldere en haalbare doelen. Op die manier zal je je vraagstuk of probleem sneller en diep van binnen begrijpen en bewerken.

Dit is wat je ervaart tijdens Integratieve Counseling:

  • Helderheid en duidelijkheid over het doel wat je wilt bereiken
  • Begrijpen van je vraag of je probleem en hoe het precies zit
  • Grip en zicht op je vraag of probleem
  • Vergroting van competentie en eigen probleemoplossend vermogen
  • Opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen
  • Helderheid erover hoe je het kan aanpakken en veranderen zodat je je zo kunt voelen als je wilt
  • Het zetten van je (eerste) stappen zodat je je doel bereikt

De sessies

Tijdens de eerste sessie gaan we kijken hoe het precies zit, wat je probleem is, wat er precies speelt en wat je precies wilt. Dat betekend dat je je wensen op tafel gaat leggen zodat we er echt samen naar kunnen kijken. De bedoeling is niet alleen dat je na afloop van deze sessie direct al meer grip hebt op je probleem maar dat je ook weet hoe je de eerste stappen kan gaan zetten op het aan te pakken.

De integratieve coaching vindt plaats in het hier en nu.  Het accent ligt op je persoonlijke groei, het vergoten van zelfvertrouwen en motivatie en het benutten van je eigen mogelijkheden. Tijdens en na de sessie werken we daarom met verschillende beïnvloedingsprocedures zodat jij jouw potentieel en mogelijkheden boven water kan krijgen, bijvoorbeeld: mindfulness, RET, imaginaties en zelf-compassie gerichte therapie. Daarnaast geef ik je oefeningen mee die je in je eigen omgeving kunt uitvoeren. Kenmerkend aan de integratieve benadering is dat er niet alleen gepraat word maar je gaat ook in jezelf op zoek naar dat wat jou belemmert om verder te komen, zodat je dat zelf kan aanpakken en veranderen.

Een traject is ongeveer 5-15 sessies. De tijd tussen de sessies is ook van groot belang omdat je hier de inzichten gaat verwerken en mogelijke stappen gaat zetten om je doel te bereiken. Natuurlijk komen we daar in de volgende sessies op terug en bekijken we hoe jij dat ervaren hebt en wat je nodig hebt om nog dichter bij je doelstelling te komen. Als je het begin en eind van het traject vergelijkt, dan zal je merken dat je meer bewustzijn en vertrouwen in jezelf zal hebben opgebouwd. Je zal dan je doel bereikt hebben of in ieder geval de tools ervoor hebben opgebouwd om het zelf te bereiken.

Mocht tijdens de sessies blijken dat jouw problematiek een intensievere aanpak nodig heeft zal ik je doorverwijzen naar een ervaren (integratieve) psychotherapeut. Ik heb een breed netwerk aan therapeuten en hulpverleners naar wie ik je kan doorverwijzen. Dit is aan de orde wanneer het probleem erg diep geworteld blijkt te zijn, bijvorbeeld door trauma’s in het verleden. Therapie is gericht op het verhelpen van de psychische stagnatie en het aanpakken van onverwerkte ervaringen.