Wat is mindfulness

Mindfulness staat voor aandacht hebben voor wat zich in dit moment aan en in ons voordoet. Het is een tegenhanger van leven op de automatische piloot of dingen doen terwijl je eigenlijk met je gedachten elders bent.

De training heet officieel Mindfulness Based Stress Reduction Training (MBSR) Dit is een evidence based methode om beter met de wisselvalligheden van het leven om te gaan, zoals stress, piekeren en lastige emoties.
Een praktische training waarmee we de aandacht trainen; je wordt bewuster van je gedachten, lichamelijke reacties, gevoelens en emoties. Dit bewustzijn geeft je ruimte zodat je mogelijkheden ziet om te kiezen hoe met de obstakels van het leven om gaat.

Essentieel bij mindfulness is om niet meteen over het moment te oordelen of er direct op te reageren. Vervolgens kun je uit je dagelijkse patronen stappen en bewust kiezen in welke gedachte of gedrag je wel of niet investeert. Als je niet meer meegezogen wordt door stress of emoties, gaat vaak een nieuwe wereld aan mogelijkheden open.

automatische-reactie-bewuste-response

Oorsprong van mindfulness

De oorsprong van mindfulness ligt bij de leer van Boeddha, die dit 2500 jaar geleden al onderwees. Mindfulness vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van de boeddhistische meditatiebeoefening, zoals bijvoorbeeld door Thich Nhat Hanh wordt onderwezen.

In 1979 ontwikkelde Dr. Jon Kabat-Zinn voor de pijnpoli van het universiteitsziekenhuis van Massachusetts een trainingsprogramma voor mensen met onbehandelbare pijnklachten, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Een programma gebaseerd op zijn ervaringen met inzichtmeditatie en yoga, maar losgekoppeld van religieuze of spirituele invloeden. Het programma was niet bedoeld om de patiënten van hun pijn af te helpen maar om de relatie met de pijn te veranderen. In plaats van te vechten tegen de pijn, leerden ze met de pijn te leven.

Vanaf dat moment heeft de mindfulness een grote vlucht genomen. Wetenschappelijke onderzoeken toonde de effectiviteit van de training bij verschillende vormen van stress aan. Momenteel wordt de training over de hele wereld gegeven en is bij veel GGZ instellingen standaard geworden. Aan de Oxford University in Engeland is een programma ontwikkeld gericht op het omgaan met depressies, de Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT).
De training die ik verzorg is de MBSR training met aspecten van de MBCT. Deze aanpak blijkt zeer succesvol bij het leren omgaan met stress, negatieve gedachten en oude gedragspatronen.