Kwaliteit en klachtenregeling

Kwaliteit en klachtenregeling

Ik ben voor het bieden voor kwalitatief goede zorg gehouden aan de wetgeving van de overheid, zoals vastgelegd in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. (1)

Ook ben ik aangesloten bij het RBCZ (2) wat het kwaliteitsregister is voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg.

Ben je ontevreden met de behandeling of heb je een klacht dan hoop ik dat we in een goed gesprek er samen uit kunnen komen. Lukt dit echter niet dan kan er een beroep worden gedaan op een klachtenfunctionaris. Je kan kan contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NFG. (3)

Beroepscode: Alles wat wij bespreken is strikt vertrouwelijk en blijft dus tussen ons. Informatie kan alleen gedeeld worden met bijvoorbeeld je huisarts of werkgever na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming en inzage van de client. Daarnaast houdt ik mij aan de ethische beroepscode voor coaches en counselors.

UITLEG:

  1. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zie: https://de-nfg.nl/images/NFGdownloads/20161221%20Reglement%20geschilleninstantie%20-%20kenmerk%20RGZ%2020160929.pdf

Wat als je niet tevreden bent over de behandeling? Bekijk het volgende schema waarin het stappenplan staat uitgelegd.

https://de-nfg.nl/pdf/Klachtenproces_schema_client.pdf

  1. https://rbcz.nu
  2. https://de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html